doğma

1. «Doğmaq»dan f. is.
2. sif. Eyni ata və anadan olmuş, bir qarından çıxmış. Doğma qardaş. – . . Dəstədə olan adamların biri Mirqasımdır ki, doğma bacısı Səkinənin malını yemək qəsdi ilə saxta kağız düzəltmişdi. C. M.. // Ögey olmayan. Doğma bala. Doğma ata (ana). – Səhərisi gün Budaq doğma dayısını tapdı və 1921-ci ilə kimi onun yanında qaldı. Ə. Vəl..
3. sif. Anadan olduğu, doğulduğu, meydana gəldiyi, həyata gəldiyi (yer və s.). İndi <müəllim> xatırlayırdı ki, şəhərdə nə üçün darıxırdı. Ora ki özünün doğma yurdu idi. S. H.. Gəlir vətən oğlu doğma diyara. M. R.. Doğma dil – ana dili. <Əmir Safiyə xatuna:> Çünki ərəbcə şeirlər sənin doğma dilində deyildir. M. S. O..
4. sif. Ən yaxın, ən əziz, ən mehriban, sevimli. Silsilə dağlarda axan sellərin; Doğma bir oğluyam, doğma şairi. A. Ş.. Doğma şirin nəğmələrini; Dəyişmərəm bu dünyanın dövlətinə, malına. N. R.. O qoxlayır Reyhanının; İsti doğma nəfəsini. M. D..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Dogma — • Signifies, in the writings of the ancient classical authors, sometimes, an opinion or that which seems true to a person; sometimes, the philosophical doctrines or tenets, and especially the distinctive philosophical doctrines, of a particular… …   Catholic encyclopedia

 • Dogma 95 — Saltar a navegación, búsqueda Dogma 95 (en danés Dogme 95) es un movimiento fílmico desarrollado en 1995 por los directores daneses Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring y Soren Kragh Jacobsen. Su meta es producir películas simples …   Wikipedia Español

 • Dogma 95 — (dänisch: Dogme 95) ist ein von den dänischen Filmregisseuren Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring und Søren Kragh Jacobsen am 13. März 1995 unterzeichnetes Manifest für die Produktion von Filmen. Es wurde am 20. März 1995 unter… …   Deutsch Wikipedia

 • Dogma — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Dogma (desambiguación). Un dogma es una doctrina sostenida por una religión u otra organización de autoridad y que no admite réplica, es decir, es una creencia individual o… …   Wikipedia Español

 • dogmă — DÓGMĂ, dogme, s.f. 1. Învăţătură, teză etc. fundamentală a unei religii, obligatorie pentru adepţii ei, care nu poate fi supusă criticii şi nu admite obiecţii. 2. Teză, doctrină politică, ştiinţifică etc. considerată imuabilă şi impusă ca adevăr… …   Dicționar Român

 • Dogma — Dog ma (d[o^]g m[.a]), n.; pl. E. {Dogmas} (d[o^]g m[.a]z), L. {Dogmata} (d[o^]g m[.a]*t[.a]). [L. dogma, Gr. do gma, pl. do gmata, fr. dokei^n to think, seem, appear; akin to L. decet it is becoming. Cf. {Decent}.] 1. That which is held as an… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dogma — Sn verbindliche Lehrmeinung erw. fach. (16. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. dogma, dieses aus gr. dógma, zu gr. dokeĩn erwarten, meinen . Adjektiv: dogmatisch; Täterbezeichnung Dogmatiker; Abstraktum: Dogmatik.    Ebenso nndl. dog, ne. dogma,… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • dogma — sustantivo femenino 1. Proposición que se considera firme o cierta en una ciencia: Es un dogma de la crítica textual que un copista no puede mejorar los pasajes difíciles de entender. Es un dogma de la Medicina el principio de la semejanza y las… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • DOGMA — DOGMA, short for Developing Ontology Grounded Methods and Applications, is the name of research project in progress at Vrije Universiteit Brussel s STARLab, Semantics Technology and Applications Research Laboratory. It is an internally funded… …   Wikipedia

 • Dogma de fe — Saltar a navegación, búsqueda Un dogma (del griego δογμα, a su vez de δοκειν, dokein, parecer ) indica una creencia, doctrina o proposición sobre cuya verdad no se admiten dudas. Si bien los clásicos la emplearon para referirse en general a las… …   Wikipedia Español

 • dogma — s. m. 1. Ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. 2. Máxima, preceito.   ‣ Etimologia: latim dogma, atis, opinião, dogma, do grego dógma, atos …   Dicionário da Língua Portuguesa

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.